Sammen med Sabro IF Badminton har vi i Akademisk Badminton indgået et samarbejde, hvor vi har et stort fællesskab både på badmintonbanen og på dansegulvet. I denne sæson glæder vi os derfor til at have tre turneringshold, som spiller i Danmarksserien, Kredsserien og i Serie 1. Derfor har vi også to hjemmebaner, som er i henholdvis Aarhus og i Sabro. Vi har et fælles festudvalg, som allerede har planlagt en masse skønne arrangementer, så vi gennem hele sæsonen får dyrket socialt samvær og hygge.

Til turneringsspillere udbydes tre træninger hver uge, hvor mandags- og onsdagstræningen er i Aarhus og torsdagstræningen er i Sabro. Derfor er der fleksibilitet i, hvornår man gerne vil træne, da man selv skal melde sig til træningen. Træning for motionistspillere fortsætter som vanligt. Dertil er Akademisk Badminton forsat støttet af Aarhus Universitetssport.

Vi ser frem til en sæson med fælles hold, fælles fest, fælles sved på panden og fælles kampråb.

Akademisk/Sabro

Together with Sabro IF Badminton, we at Akademisk Badminton have entered into a collaboration where we share a strong community both on the badminton court and on the dance floor. This season, we are excited to have three tournament teams playing in Danmarksserien, Kredsserien and in Serie 1. Consequently, we have two home venues, located in Aarhus and Sabro respectively. We have a joint party committee that has already planned numerous delightful events, ensuring that we cultivate social interactions and enjoy each other’s company throughout the season.

For tournament players, three training sessions are offered each week, with Monday and Wednesday training held in Aarhus, and Thursday training in Sabro. This allows for flexibility in choosing the training days, as players can sign up for training sessions. Training for motionist players will continue as usual. Additionally, Akademisk Badminton continues to receive support from Aarhus University Sports.

We are looking forward to a season of shared teams, shared celebrations, shared sweat, and shared battle cries.